Clicca qui per scaricare

Designing the framework of possibilities for viewer’s activity. Mixed reality and monuments
Titolo Rivista: TERRITORIO 
Autori/Curatori: Rafal Zaplata 
Anno di pubblicazione:  2017 Fascicolo: 80  Lingua: Italiano 
Numero pagine:  4 P. 40-43 Dimensione file:  608 KB
DOI:  10.3280/TR2017-080006
Il DOI è il codice a barre della proprietà intellettuale: per saperne di più:  clicca qui   qui 


Il saggio è focalizzato sul tema della progettazione in relazione alle modalità odierne di esposizione dei monumenti in situ. Le presentazioni del patrimonio culturale generalmente descritte si riferiscono principalmente alla cosiddetta realtà aumentata-mista. La progettazione nell’era delle tecnologie elettroniche è affrontata come un processo che porta, per esempio, alla formazione di un quadro delle possibilità per lo spettatore. Il presente testo affronta anche gli effetti della progettazione, sia a livello conscio che inconscio


Keywords: Progettazione con nuovi media; monumenti in situ; realtà mista

 1. Helenowska-Peschke M., 2010, Interaktywność - nowa filozofia architektury, ‘czasopismo Techniczne. Architektura’, R. 107, 7-A/2: 119-124 - --http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i4/i2/i3/i0/r4230/HelenowskaPeschkeM_InteraktywnoscNowa.pdf.
 2. Kluszczyński R., 2010, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu. Warszawa.
 3. Jakimowicz A., 2012, «O detalu w architektonicznej przestrzeni cyfrowej», Czasopismo Techniczne, 109, 5-A/2: 216-221.
 4. Forte M., 2010, «Introduction to Cyber Archaeology». In Forte M. (ed.), CyberArchaeology. Oxford.
 5. Gradziński P., 2015, «Przestrzeń cyfrowa - arealny nowy świat». ARCHITECTURE et ATRIBUS, 1: 25-35.
 6. Maj A., 2010, Media w podróży. Katowice: ExMachina.
 7. Minta-Tworzowska D., 2011, «Człowiek i rzeczy w perspektywie archeologicznej (czyli rzeczy w perspektywie antropocentrycznej)». In: Marciniak A., Minta-Tworzowska D., Pawleta M. (eds.), Współczesne oblicza przeszłości. Poznań 39-61.
 8. Mirocha Ł., 2013, «Poszerzona przestrzeń ery cyfrowej. Analiza poziomów ontologicznych oraz sieci relacji między mediami, artefaktami ery cyfrowej a człowiekiem». In: Radomski A., Radosław B. (eds.), Zwrot Cyfrowy w Humanistyce: Internet / Nowe media / Kultura 2.0. Lublin: Wiedza i Edukacja, 177-184.
 9. Mróz A., 2013, «Zmiany percepcji w wyniku oddziaływania nowych mediów i nowych modeli odbioru dzieła filmowego». Images, 21-22: 242-251.
 10. Rahaman H., Tan B.-K., 2011, «Interpreting Digital Heritage:A Conceptual Model with End-Users’ Perspective». International journal of architectural computing, 9/01: 99-113.
 11. Stasiak A., 2013, «Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń», Turyzm, 23/1: 29-38.
 12. Szczęsna E., 2013, Dyskurs kształcenia digitalnego. Ontologia dyskursu kształcenia digitalnego i jego funkcje, ‘Studia Edukacyjne’, 26: 277-296.
 13. Wassilew A., 2009, «Technologie informacyjno-komunikacyjne a sieciowość we współczesnym społeczeństwie». Gospodarka Narodowa, 11-12: 67-95.
 14. Zapłata R., 2015, «Digital technologies and the experience of historic buildings – chosen aspects». In: Kępczyńska-Walczak A. (ed.), Envisioning Architecture: Image, Perception and Communication of Heritage. Łódź: 473-481.
 15. Zawojski P., 2008, Czas cyberprzestrzeni. In: Wilkoszewska K. (ed.), Czas przestrzeni. Kraków: 281-289.

Rafal Zaplata, in "TERRITORIO" 80/2017, pp. 40-43, DOI:10.3280/TR2017-080006

   

FrancoAngeli è membro della Publishers International Linking Association associazione indipendente e no profit per facilitare l'accesso degli studiosi ai contenuti digitali nelle pubblicazioni professionali e scientifiche