Sustainable development and quality of life in Poland compared to other OECD member countries

Titolo Rivista: RIVISTA DI STUDI SULLA SOSTENIBILITA'
Autori/Curatori: Piotr Misztal
Anno di pubblicazione: 2021 Fascicolo: 1 Lingua: Italiano
Numero pagine: 16 P. 171-186 Dimensione file: 183 KB
DOI: 10.3280/RISS2021-001010
Il DOI è il codice a barre della proprietà intellettuale: per saperne di più clicca qui

Qui sotto puoi vedere in anteprima la prima pagina di questo articolo.

Se questo articolo ti interessa, lo puoi acquistare (e scaricare in formato pdf) seguendo le facili indicazioni per acquistare il download credit.
Acquista Download Credits per scaricare questo Articolo in formato PDF

anteprima articolo

FrancoAngeli è membro della Publishers International Linking Association, Inc (PILA)associazione indipendente e non profit per facilitare (attraverso i servizi tecnologici implementati da CrossRef.org) l’accesso degli studiosi ai contenuti digitali nelle pubblicazioni professionali e scientifiche

The aim of the publication is to analyze the concept of sustainable development in the member countries of the Organization for Economic Cooperation and De-velopment (OECD) with particular emphasis on the quality of life of Polish citizens against the background of other member countries of this organization. Analyzing selected measures of the sustainable development of OECD member countries in the period 2000-2018, the increase in social and individual well-being of the inhab-itants and the harmonious arrangement of the relationship between man and the human environment were revealed. The progressive degradation of the natural en-vironment was stopped, the effectiveness of using natural resources was increased and the comfort of life of the inhabitants was improved in the conditions of pro-gressive economic growth. Considering the total index of Better Life Index, it was found that Poland was in this respect in the third tenth of all 37 OECD member countries. Poland achieved better results than the average in the areas of "personal safety", "education", and "balance between work and home life". However, for the remaining eight criteria ("housing", "life satisfaction", "civic engagement", "work and wages", "society", "quality of the environment", "income and wealth", "health") Poland achieved much worse results than the average for OECD coun-tries.

 1. Cusack C. (2019). Sustainable Development and Quality of Life. In: Sinha B. (eds). Multidimensional Approach to Quality of Life Issues. Singapore: Springer. DOI: 10.1007/978-981-13-6958-2_3
 2. Czapiński J., Panek T. (2009). Diagnoza społeczna 2009, Rada Monitoringu Społecznego. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie , Warszawa.
 3. Gwiazda A. (2018), PKB – ułomny wskaźnik sukcesów gospodarczych. Obserwator finansowy, -- https://www.obserwatorfinansowy.pl.
 4. https://saferenvironment.wordpress.com.
 5. https://www.numbeo.com/quality-of-life.
 6. Janoušková S., Hák T., Neˇcas V., Moldan B. (2019). Sustainable Development - A Poorly Communicated Concept by Mass Media. Another Challenge for SDGs?. Sustainability, 11.
 7. Kaczyńska B. (2001). Pomiar i monitoring w polityce społecznej. Polityka Społeczna, 5-6.
 8. Kubiczek A. (2014). Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów?. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 38(2).
 9. Mensah J. (2019). Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review. Cogent Social Sciences Volume, 5(1).
 10. Nasza wspólna przyszłość (1991). Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju pod kierunkiem G.H. Brundtland, PWE, Warszawa.
 11. Polska Agencja Inwestycji i Handlu, 2016, -- http://www.paih.gov.pl.
 12. Polska w OECD 1996-2016. GUS, Warszawa 2016.
 13. Stanny M., Czarnecki A. (2011). Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich zielonych płuc polski. Próba analizy empirycznej. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 14. http://www.oecdbetterlifeindex.org.

 • Legal mechanisms of public administration in Ukraine Sergey V. Stepanenko, Viktoriia D. Filippova, Valentina O. Boniak, Tatiana V. Malakhova, Olena V. Kravchenko, in Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine /2021 pp.122
  DOI: 10.37635/jnalsu.28(4).2021.122-132

Piotr Misztal, Sustainable development and quality of life in Poland compared to other OECD member countries in "RIVISTA DI STUDI SULLA SOSTENIBILITA'" 1/2021, pp 171-186, DOI: 10.3280/RISS2021-001010