Determinants of variation of potato prices in the European Union

Titolo Rivista ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE
Autori/Curatori Krzysztof Firleja, Sebastian Kubala
Anno di pubblicazione 2020 Fascicolo 2019/3 Lingua Inglese
Numero pagine 11 P. 697-707 Dimensione file 159 KB
DOI 10.3280/ECAG2019-003007
Il DOI è il codice a barre della proprietà intellettuale: per saperne di più clicca qui

Qui sotto puoi vedere in anteprima la prima pagina di questo articolo.

Se questo articolo ti interessa, lo puoi acquistare (e scaricare in formato pdf) seguendo le facili indicazioni per acquistare il download credit. Acquista Download Credits per scaricare questo Articolo in formato PDF

Anteprima articolo

FrancoAngeli è membro della Publishers International Linking Association, Inc (PILA)associazione indipendente e non profit per facilitare (attraverso i servizi tecnologici implementati da CrossRef.org) l’accesso degli studiosi ai contenuti digitali nelle pubblicazioni professionali e scientifiche

Prices are considered to be an only, directly observable market parameter, deciding on a degree of implementation of functions of market entities. The variability is inherent to prices, in accordance to an attribute of functioning on competitive market. Examination of factors affecting the prices is particularly significant on account of occurrence of many potential variables which may impact their levels and still increasing market ties among particular economies. Potato is one of the basic agricultural raw materials in the world. Potato is of high economic value, mainly through the universal usability both by manufacturers as well as consumers. The purpose of the article was to determine of variables characterizing strong dependency on evolving level of potato prices in the EU countries. Attempts of building a model aimed at depicting potato prices evolution in the European Union countries under an influence of particular variables was performed using panel data models. Conducted analyses allowed to indicate the occurrence of regional variation of potato prices in particular European Union countries. It was also shown that essential impact on a potato prices level is potato production volume, value of gross domestic product and potato import volumes.

Keywords:Procurement prices, panel models, price dynamics.

Jel codes:C19, Q13, R10

 1. Abbott, P.C., Hurt, C. & Tyner, W.E. (2008). What’s Driving Food Prices? Farm Foundation Issue Report. Oak Brook, IL.
 2. Baffes, J. & Dennis, A. (2013). Long-term drivers od food proces. Policy Research Working Paper, 6455, Washington: World Bank. DOI: 10.1596/1813-9450-6455
 3. Bamberg, J. & Spooner, D. (1994). Potato genetic resources: Sources of resistance and systematics. American Potato Journal, 71(5), 325-337. Bizik, J., Costa, L.D. Coutinho, J., Dolezal, F., Gluska, A. & Pedersen, S.M. (2005). Potato production in Europe - a gross margin analysis. foi Working Paper, 5, 246-253.
 4. Cheng, I.W. & Xiong, W. (2013). The Financialization of Commodity Markets. Nbr Working Paper, 19642, 419-441.
 5. Commission of the European Communities (2007). The potato sector in the European Union. -- https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/publi/reports/fruitveg/potato/sec533_en.pdf (15.03.2019).
 6. Daszkowska, E. (2008). Przyczyny i odczuwalne skutki kryzysu żywnościowego pierwszej dekady XXI wieku. Działania stabilizujące sytuację, podejmowane przez Unię Europejską i Bank Światowy. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(10), 181-196.
 7. Davidson, J., Halunga, A., Lloyd T.A, McCorriston, S. & Morgan, C.W. (2010). Explaining UK Food PriceInflation, Working Paper 1, Transparency of Food Pricing transfop.
 8. Firlej, K. & Kubala, S., (2018). Asymetria samowystarczalności produkcji ziemniakow w krajach Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 20(2), 37-45.
 9. Grzelak, A. (2013). Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach zmiany koniunktury gospodarczej (2007-2009). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100, 78-88.
 10. Hajdukiewicz, A. (2014). Przyczyny wzrostu światowych cen produktow rolnospożywczych w pierwszej dekadzie XXI wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, 369, 239-250.
 11. Hamulczuk, M., Kufel-Gajda, J., Stańko, S., Szafrański, G. & Świetlik, K. (2016).
 12. Ceny żywności w Polsce i ich determinanty. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
 13. Keynes, J.M. (1985). Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa: PWN.
 14. Kośko, M., Osińska, M. & Stempińska, J. (2007). Ekonometria współczesna. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.
 15. Kufel, T. (2011). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu gretl. Warszawa: pwn.
 16. Tomek, W.G. & Robinson, K.L. (2001). Kreowanie cen artykułów rolnych. Warszawa: pwn

 • Determinants of potato producer prices in the peasant-driven market: the Ukrainian case Inna Koblianska, Serhii Seheda, Olha Khaietska, Larysa Kalachevska, Tetiana Klochko, in Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal /2022 pp.26
  DOI: 10.51599/are.2022.08.03.02
 • FOOD CHAIN PRICE DIFFERENCES – THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS Firlej Krzysztof, Marcin Stanuch, in Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists /2022 pp.54
  DOI: 10.5604/01.3001.0015.7569

Krzysztof Firleja, Sebastian Kubala, Determinants of variation of potato prices in the European Union in "ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE" 3/2019, pp 697-707, DOI: 10.3280/ECAG2019-003007