The role of narratives in the preservation of post-war built legacies in Budapest

Journal title TERRITORIO
Author/s Franz Bittenbinder
Publishing Year 2023 Issue 2022/101 Language English
Pages 12 P. 7-18 File size 773 KB
DOI 10.3280/TR2022-101001
DOI is like a bar code for intellectual property: to have more infomation click here

Below, you can see the article first page

If you want to buy this article in PDF format, you can do it, following the instructions to buy download credits

Article preview

FrancoAngeli is member of Publishers International Linking Association, Inc (PILA), a not-for-profit association which run the CrossRef service enabling links to and from online scholarly content.

Hungarian professionals have highlighted the vulnerability of post-war built legacies in Budapest. Their reference point is the recent transformation of central areas showing a significant number of demolitions and a small number of conservative refurbishments. This is commonly attributed to the narratives of revisionist memory politics and/or the stigma of architecture built under state socialism. In contrast, professional activism and recent official listings have indicated a change of paradigms towards the extension of the official patrimonial acknowledgement to post-war built legacies. Throughout the case of the House of Diplomats, this article presents the origins of diverging narratives and discusses their impact as risk or potential in architectural preservation.

Keywords: post-war built legacies; dissonant heritage; Budapest

 1. Bartetzky A., Dietz C., Haspel J., 2014, Von der Ablehnung zur Aneignung? From Rejection to Appropriation? Weimar, Vienna: Böhlau Verlag.
 2. Batunova E., Cocaj R., Sokoli Z., Kuma Sh., «A Socialist Built Legacy in a Small Shrinking City: The Case of Zernograd, Southern Russia». Territorio, 91: 97-106. DOI: 10.3280/TR2019-091010
 3. Bodó P., 2021, «The Other Hotel in Budavár - The Former Burg Hotel and
 4. What Was before It». PestBuda. -- https://pestbuda.hu/en/cikk/20211209_ the_other_hotel_in_budavar_the_former_burg_hotel_and_what_was_ before_it (access: 2022.04.21).
 5. Bonfantini B.G., 2016, Attivare risorse latenti. Rome, Milan: Planum. Buttlar A., Dolff-Bonekämper G., Falser M.S., Hubel A., Mörsch A., 2011,
 6. Denkmalpflege statt Attrappenkult. Gegen die Rekonstruktion von Baudenkmälern – Eine Anthologie [Preservation of Monuments Instead of the Cult of Dummies. Against The Reconstruction of Monuments - An Anthology]. Birkhäuser: Basel.
 7. Csomay Zs., 2022a, Speech of Csomay Zsófia at the opening of the exhi- bition about architect Jánossy György at FUGA, 14 January, Budapest.
 8. Csomay Zs., 2022b, «Odafagyok a várért», public speech on 2022.01.28 at Trinity Square, Budapest (transcribed speech).
 9. Deák Z., 1983, «Az épületröl Jánossy Györggyel és Laczkovics Lászlóval Deák Zoltán beszélget» [Deák Zoltán spoke with Jánossy György and Laczkovics László about the building], Magyar Építőművészet, 32: 33-38.
 10. Deodáth Z., 2022, «A hiányzó tartalom: A Diplomata-ház ügyéről – el- méleti szemszögből» [The Missing Content: The Case of the Diplomat- ic House - From a Theoretical Point of View]. Építészforum. -- https://epiteszforum.hu/a-hianyzo-tartalom-a-diplomata-haz-ugyerol--elme- leti-szemszogbol (access: 2022.05.04).
 11. Dercsényi D., 1984, «Kunstdenkmale und Denkmalpflege in Ungarn». Budapest: Corvina Kiadó.
 12. Ferkai A., 2022, «Odafagyok a várért», public speech on 2022.01.28 at Trinity Square, Budapest (transcribed speech).
 13. Ficsor B., 2022, «Testükkel védik az építészek a bontásra ítélt házat a várban» [Architects Protect The To Be Demolished Building in The Castle District With Their Bodies]. Magyar Hang, -- https://hang.hu/ belfold/epiteszek-a-sajat-testukkel-vedik-a-bontasra-itelt-hazat-a- varban-135812 (access: 2022.06.10).
 14. Fiorani D., Loughlin K., Musso S.F., 2017, Conservation/Adaptation. Keeping Alive the Spirit of the Place Adaptive Reuse of Heritage with Symbolic Values. Hasselt: European Association for Architectural Education.
 15. Harlov M., 2016, «Műemlékvédelem: kapocs a világgal [Heritage Pro-
 16. tection as clamp to the world]». Múltunk, 61, 4: 113-135. Huszonkettesek, 2022, Proclamation to Architects on the unesco World
 17. Heritage Site of Budapest, Docomomo. -- https://docomomo.com/une- sco-world-heritage-budapest/ (access: 2022.09.08).
 18. Kovács D., Albert Á., Kukucska G., 2014, Levetett Modernitás [Dis- missed Modernity]. Budapest. -- https://polyaklevente.net/wp-content/ uploads/2014/01/LEVETETT-MODERNITAS_online.pdf (access: 2022.05.15).
 19. MÉK, 2022, A Magyar Építész Kamara elnökségének állásfoglalása a Budapest, I. kerület Szentháromság tér 4-5. alatti, Jánossy György és Laczkovics László által tervezett épülettel kapcsolatban [The position of the presidency of the Hungarian Chamber of Architects, 4-5 Sz- entáromság tér, Budapest, district I. regarding the building designed by György Jánossy and László Laczkovics], Magyar Építész Kamara. https://mek.hu/index.php?link=MEK_szentharomsag_ter_allas- foglalas (Accessed January 19, 2022).
 20. Maurer D. et al., 2021, A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiavezetőségének válasza a PADME levelére Jánossy György és Laczkovics László építészek Szentháromság téri épületének megóvása ügyében [The Response of the Management of the Széchenyi Academy of Literature and Art to the PADME Letter Regarding the Preservation of the Building by Architects György Jánossy and László Laczkovics at
 21. Szentháromság Square], Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia. -- www.mta.hu/szima/a-szechenyi-irodalmi-es-muveszeti-akademia- vezetosege-tiltakozik-111846 (access: 2022.05.20).
 22. Mészáros Á., 2016, «De kik azok a 'dániás' építészek?» [But Who Are These ‘Danish’ Architects?]. Lechner Tudásközpont. -- https:// lechnerkozpont.hu/cikk/de-kik-azok-a-danias-epiteszek (access: 2022.05.15).
 23. Molnos A., 2022, In-person interview on July 8, 2022, taat Studio, Budapest.
 24. Moravánszky Á., 2019, «Piercing The Wall: East-West Encounters in Ar- chitecture, 1970-1990». In: Moravánszky Á., Lange T.(ed.), Re-framing Identities: Architecture’s Turn to History, 1970-1990. Basel: Birkhäuser. Nemes N., 2022, «Folytatódnak a bontási munkálatok a Diplomata-há- zon» [The Demolition Works On The House of Diplomats Continue]. Építészforum. -- https://epiteszforum.hu/folytatodnak-a-bontasi-munk-alatok-a-diplomata-hazon (access: 2022.06.25).
 25. Ongjerth R., 2008, nszfi report Védettényilvánítás menete, védettségi kategóriák. Természeti értékek helyi jelentőségű védelme. [Procedures for Declaring Protection, Protection Categories. Protection of Natural
 26. Values of Local Significance]. Budapest. -- www.nive.hu/Downloads/ Szakkepzesi_dokumentumok/Bemeneti_kompetenciak_meresi_erte- kelesi_eszkozrendszerenek_kialakitasa/14_1242_003_101130.pdf (access: 2022.06.11).
 27. Oteri A.M., 2009, Rovine. Visioni, teorie, restauri del rudere in archi- tettura. Roma: Argos.Pazár B., 2021, «Szégyen – Pazár Béla sorai a Szentháromság téri Diplomata-ház kapcsán [Shame – Pazár Béla’s words concerning the House of Diplomats at Trinity Square]». Építészforum, -- https://epi- teszforum.hu/szegyen--pazar-bela-sorai-a-szentharomsag-teri-diplo- mata-haz-kapcsan (access: 2022.08.20).
 28. Potzner F., 2022, In-person interview on July 11, 2022, MOME, Budapest. Rácz M., 2022, «A bontások és a védett területek érintő döntéshozatal változásai. A Szentháromság téri Diplomata ház példája» [Deci-sion-Making for Demolitions and Protected Listed Areas. The Case of the House of Diplomats at Trinity Square]. In: Bardoly I., Haris A. (eds.), A védelem körei [The Circles of Protection], Budapest: Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete, 137-150.
 29. Rácz M., 2022a, «Miért Éppen Ez a Ház?» [Why Precisely This Building]. Fali Gekko. -- https://faligekko.blogspot.com/2022/09/miert-eppen-ez-haz.html?fbclid=IwAR3a9wuJ7MD3ZwGQBq-sUmwgZHujEb0YZd- 6JbY8nF_oeGqjm6dRNtibqp-I (access: 2022.08.20).
 30. Remotti F., 1996, Contro l’identità [Against Identity]. Bari: Gius. Laterza & Figli.
 31. Róth J., 2022, «Odafagyok a várért», public speech on 2022.01.28 at Trinity Square, Budapest (transcribed speech).
 32. Rusu D., 2022, Socialist Modernism in Hungary. Bucharest: B.A.C.U.
 33. Simon M., 2016, Újrakezdések – Magyar épitészet 1956-1969 és 1990-2010 között. Restarts - Hungarian Architecture 1956-1969 and 1990-2010. Budapest: terc.
 34. Simon M., 2018, «Historiography of Post-War Modern Architecture in Hungary – Evaluation – Research – Preservation». Docomomo Journal, 59, 2: 6–11. DOI: 10.52200/59.A.YC5F5VGB
 35. Simon M., Laczó D., 2015, «Promise of a New Golden Age − Newly Modern Architecture in Hungary». Periodica Polytechnica Architecture, 46, 1: 17–28.
 36. Smiló D., 2011, Az építészet szóvá tétele [To Talk about Architecture], presentation at TEDxTalk Youth@Budapest on 2011.11.18, Budapest -- www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=thJwn4lxF68&fea- ture=emb_logo (access: 2022.10.10).
 37. Studio Metropolitana, 2005, Study report Budapest építészeti arculatának lakossági megítélése [The Evaluation of Budapest’s Built Environ- ment by the Inhabitants]. Budapest (online pdf) -- https://adoc.pub/ budapest-epiteszeti-arculatanak-lakossagi-megitelese-kvantit.html (access: 2022.06.05).
 38. Tosics, Iván, «Budapest Circle – a professional panel on the city». Tér és társadalom – Space and Society, 25, 1: 162-166, DOI: 10.17649/TET.25.1.178
 39. Treccani G.P., 2008, a cura di, Monumenti Alla Guerra - Città, Danni Bellici e Ricostruzione Nel Secondo Dopoguerra. Milan: FrancoAngeli. Treccani G.P., 2010, «Storia naturale della ricostruzione. Centri storici e monumenti nella Germania del secondo dopogerra». Storia Urbana, 129: 5-23. ISSN: 1972-5523.
 40. unesco, 1987, Inscription: Budapest, the banks of the Danube with the district of Buda Castle (Hungary), unesco. -- https://whc.unesco.org/ en/decisions/3728 (access: 2022.06.20).
 41. Vincze M., 2021, «Teljesen átalakul a Budai várnegyed egyik legértékesebb szocmodern épülete» [One of the most valuable socialist modern buildings in the Buda Castle District is being transformed]. 24.Hu, -- https://24.hu/kultura/2021/10/19/teljesen-atalakul-a-bu- dai-varnegyed-egyik-legertekesebb-szocmodern-epulete/ (access: 2022.06.20).
 42. Vincze M., 2022, «Megérkeztek a bontási engedélyt kapott Sz- entháromság téri Diplomataház utódjának első vázlatai» [The First Plans for the Project Substituting the to be Demolished House of Diplomats in Trinity Square Have Arrived]. 24.Hu, https://24.hu/ kultura/2022/01/05/ismeretlen-budapest-szentharomsag-ter-diplo- matahaz-diplomata-janossy-gyorgy-laczkovics-laszlo-reisz-adam-ra- pa-architects/ (access: 2022.06.20).

Franz Bittenbinder, The role of narratives in the preservation of post-war built legacies in Budapest in "TERRITORIO" 101/2022, pp 7-18, DOI: 10.3280/TR2022-101001