The death and revival of the great textile city

Journal title TERRITORIO
Author/s Bartosz M. Walczak
Publishing Year 2017 Issue 2017/80
Language English Pages 10 P. 30-39 File size 1853 KB
DOI 10.3280/TR2017-080005
DOI is like a bar code for intellectual property: to have more infomation click here

Below, you can see the article first page

If you want to buy this article in PDF format, you can do it, following the instructions to buy download credits

Article preview

FrancoAngeli is member of Publishers International Linking Association, Inc (PILA), a not-for-profit association which run the CrossRef service enabling links to and from online scholarly content.

Keywords: Patrimonio industriale; identità; rigenerazione urbana

 1. Bajer K., 1958, Przemysł włókienniczy na ziemiach polskich od początku XIX w. do 1939r. Zarys ekonomiczno-historyczny. Lodz.
 2. Bochenski A., 1987, Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.
 3. Edensor T., 2005, «Waste Matter: The Debris of Industrial Ruins and the Disordering of the Material World». Journal of Material Culture, 10: 311-332. DOI: 10.1177/1359183505057346
 4. Gedymin J., 1996, «Konkurencyjność polskich wyrobów włókienniczoodzieżowychw stosunku do importu». Przemysł lekki, 1/60: 37-40.
 5. Ginsbert A., 1962, Lodz. Studium monograficzne. Lodz: Wydawnictwo Lodzkie.
 6. Jaskulski M., 1995, Stare fabryki Lodzi. Lodz.
 7. Kaczmarek J., 1977, «Przyczyny powstania łódzkiego okręgu przemysłowego i zarys historii przemysłu włókienniczego w Lodzi w XIX wieku». Sztuka łódzka, materiały sesji naukowej łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Lodz.
 8. Kaszuba K. et al., 1998, Ksiezy Młyn. Lodz.
 9. Kepczynska-Walczak A., 2015, «Industrial Heritage Revitalisation as a Wordplay». In: Kepczynska-Walczak A. (ed.), Envisioning Architecture: Image, Perception and Communication of Heritage. Lodz.
 10. Kepczynska-Walczak A., Walczak B.M., 2003, «Lodz: Changing Unwanted Heritage into Creative Force». Journeys of Expression II.
 11. Kusinski J. et al., 2010, Księga fabryk Lodzi. Lodz.
 12. Lynch K., 1960, The Image of the City. Cambridge: The MIT Press..
 13. Małecka E., 1997, «Przemysł tekstylny i ‘wysokiej techniki’ szansą dla regionu». Przemysł lekki, 1/62: 56-63.
 14. Markowski T., 1993, «Integrated approaches to economic, cultural and urban development – a message for Lodz». In: Zuziak Z. (ed.), Managing Historic Cities. Krakow.
 15. Norberg-Schultz C., 1980, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture. New York.
 16. Pulinski W., 1999, «Funkcje i efektywność wybranych instytucji infrastruktury rynku w rozwoju przedsiębiorczości lokalnej». Gospodarka w praktyce i teorii, 1/4: 69-77.
 17. Pus W., 1987, Dzieje Lodzi Przemysłowej. Lodz.
 18. Rosin R., 1980, ed., Lodz. Dzieje miasta. Warszawa-Lodz.
 19. Skibniewska H., 1998, «Tożsamość miasta». I Kongres Architektury Polskiej, Gdańsk.
 20. Stawasz D., 1993, «Uwarunkowania rozwoju regionu łódzkiego». Przemysł lekki, 2/55: 25-29.
 21. Stupar A., 2005, «The Role of Urban Symbols in the Global Competition». 41st ISoCaRP Congress, Bilbao.
 22. Sulimierski F., 1884, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, vol.5, Warszawa.
 23. Van Uffelen C., 2010, Re-use Architecture. Salenstein.
 24. Williams M., Farnie, D.A. 1992, Cotton Mills in Greater Manchester. Preston.
 25. Zagorowski H., 1988, «Restrukturyzacja przemysłu lekkiego». Przemysł lekki, 3/43: 10-30.

Bartosz M. Walczak, The death and revival of the great textile city in "TERRITORIO" 80/2017, pp 30-39, DOI: 10.3280/TR2017-080005