Designing the framework of possibilities for viewer’s activity. Mixed reality and monuments

Journal title TERRITORIO
Author/s Rafal Zaplata
Publishing Year 2017 Issue 2017/80
Language Italian Pages 4 P. 40-43 File size 608 KB
DOI 10.3280/TR2017-080006
DOI is like a bar code for intellectual property: to have more infomation click here

Below, you can see the article first page

If you want to buy this article in PDF format, you can do it, following the instructions to buy download credits

Article preview

FrancoAngeli is member of Publishers International Linking Association, Inc (PILA), a not-for-profit association which run the CrossRef service enabling links to and from online scholarly content.

Il saggio è focalizzato sul tema della progettazione in relazione alle modalità odierne di esposizione dei monumenti in situ. Le presentazioni del patrimonio culturale generalmente descritte si riferiscono principalmente alla cosiddetta realtà aumentata-mista. La progettazione nell’era delle tecnologie elettroniche è affrontata come un processo che porta, per esempio, alla formazione di un quadro delle possibilità per lo spettatore. Il presente testo affronta anche gli effetti della progettazione, sia a livello conscio che inconscio

Keywords: Progettazione con nuovi media; monumenti in situ; realtà mista

 1. Helenowska-Peschke M., 2010, Interaktywność - nowa filozofia architektury, ‘czasopismo Techniczne. Architektura’, R. 107, 7-A/2: 119-124 - --http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i4/i2/i3/i0/r4230/HelenowskaPeschkeM_InteraktywnoscNowa.pdf.
 2. Kluszczyński R., 2010, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu. Warszawa.
 3. Jakimowicz A., 2012, «O detalu w architektonicznej przestrzeni cyfrowej», Czasopismo Techniczne, 109, 5-A/2: 216-221.
 4. Forte M., 2010, «Introduction to Cyber Archaeology». In Forte M. (ed.), CyberArchaeology. Oxford.
 5. Gradziński P., 2015, «Przestrzeń cyfrowa - arealny nowy świat». ARCHITECTURE et ATRIBUS, 1: 25-35.
 6. Maj A., 2010, Media w podróży. Katowice: ExMachina.
 7. Minta-Tworzowska D., 2011, «Człowiek i rzeczy w perspektywie archeologicznej (czyli rzeczy w perspektywie antropocentrycznej)». In: Marciniak A., Minta-Tworzowska D., Pawleta M. (eds.), Współczesne oblicza przeszłości. Poznań 39-61.
 8. Mirocha Ł., 2013, «Poszerzona przestrzeń ery cyfrowej. Analiza poziomów ontologicznych oraz sieci relacji między mediami, artefaktami ery cyfrowej a człowiekiem». In: Radomski A., Radosław B. (eds.), Zwrot Cyfrowy w Humanistyce: Internet / Nowe media / Kultura 2.0. Lublin: Wiedza i Edukacja, 177-184.
 9. Mróz A., 2013, «Zmiany percepcji w wyniku oddziaływania nowych mediów i nowych modeli odbioru dzieła filmowego». Images, 21-22: 242-251.
 10. Rahaman H., Tan B.-K., 2011, «Interpreting Digital Heritage:A Conceptual Model with End-Users’ Perspective». International journal of architectural computing, 9/01: 99-113.
 11. Stasiak A., 2013, «Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń», Turyzm, 23/1: 29-38.
 12. Szczęsna E., 2013, Dyskurs kształcenia digitalnego. Ontologia dyskursu kształcenia digitalnego i jego funkcje, ‘Studia Edukacyjne’, 26: 277-296.
 13. Wassilew A., 2009, «Technologie informacyjno-komunikacyjne a sieciowość we współczesnym społeczeństwie». Gospodarka Narodowa, 11-12: 67-95.
 14. Zapłata R., 2015, «Digital technologies and the experience of historic buildings – chosen aspects». In: Kępczyńska-Walczak A. (ed.), Envisioning Architecture: Image, Perception and Communication of Heritage. Łódź: 473-481.
 15. Zawojski P., 2008, Czas cyberprzestrzeni. In: Wilkoszewska K. (ed.), Czas przestrzeni. Kraków: 281-289.

Rafal Zaplata, Designing the framework of possibilities for viewer’s activity. Mixed reality and monuments in "TERRITORIO" 80/2017, pp 40-43, DOI: 10.3280/TR2017-080006