BOOKS BY TERESA ISENBURG

Teresa Isenburg

Acque e stato

Energia, bonifiche, irrigazione in Italia fra 1930 e 1950

cod. 620.39